Základní informace

eduroam je mezinárodní projekt podporující mobilitu uživatelů v akademických sítích. Ve všech organizacích zapojených do tohoto projektu se uživatelé mohou připojit k internetu s použitím stejných přihlašovacích údajů. K připojení je třeba mít zřízený účet eduroam ve své domovské instituci a nakonfigurovaný notebook nebo jiné zařízení podporující wi-fi.

Připojení

Pravidla pro používání sítě eduroam jsou definována roamingovou politikou.

Přístupové body

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., provozuje přístupové body wi-fi sítě s technickými parametry:

  • Identifikátor wi-fi sítě SSID: eduroam
  • Autentizace: 802.1x (EAP)
  • Zabezpečení: WPA2
  • Šifrování: AES
  • Internet: IPv4, NAT
  • Použitá zařízení: Cisco

Umístění přístupových bodů:

  • budova F
  • posluchárna Milana Haška
  • ubytovna
  • budova V

Kontakt

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, ČR

Správci sítě eduroam:

Michal Novotný
Tel.: +420 29644 3128
E-mail: eduroam@img.cas.cz

RNDr. Petr Divina, Ph.D.
Tel.: +420 29644 3124
E-mail: eduroam@img.cas.cz